5 عکاس برتر حیات وحش 2009
g4on1u24nhjxokbhc81p.jpg

اورماس تارتس که عکس این ساس برفی که در میان برف به مسیرش ادامه می دهد را گرفته در بخش جانوران در زیستگاه‌شان به عنوان عکاس برتر این بخش شناخته شد.

9tl4ur9gvv3ecgo4r3nk.jpg

خوسه لوئیس رودریگز برنده اصلی برترین عکاس حیات وحش 2009 با این عکس رویاهای داوران را تسخیر کرد. عکس یک گرگ که سال ها برای گرفتن چنین عکسی انتظارکشیده بود.

l9tb45aag95rpzuovqe.jpg

تام شاندی برنده جایزه ویژه جرالد دورل در بخش گونه های در معرض انقراض برای گرفتن عکس این جگوار ( پلنگ آمریکای جنوبی) درساحل رود ریو پاراگوئه در جنگل آمازون برزیل و در نزدیکی مرز با پاراگوئه شد

qoex7h0sv8g8blz5ypm.jpg

ایگور اشپیلنوک این عکس را با کمک ریکسا گربه جنگجو و شجاعش گرفت و در بخش باغ خانگی و حیات وحش برای این عکس عنوان بهترین عکاس را به دست آورد
/ 0 نظر / 20 بازدید