عکسهای تکان دهنده و تاریخ سازدیوید کوروش (رهبر یک سکت مذهبی مسیحی) به همراه 72 از هواخواهانش در هنگامی که ماموران اف بی آی ساختمان مرکزی آنها را در تگزاس محاصره کرده بودند، آن ساختمان را به آتش کشیدند که در جریان آن همگی کشته شدند-1993


شاتل فضایی آمریکا به همراه تعدادی از فضانوردان در ژانویه 1986 در حال سفر به فضا منفجر شد


لئون تروتسکی، یکی از رهبران انقلاب سوسیالیستی اکتبر شوروی به دست «مرکادر» ، تروریست اسپانیایی و جاسوس استالین، در تاریخ 21 آگوست 1940 ، بر اثر اثبات تبر به جمجمه اش کشته شد


سفارت ایران در لندن به اشغال تعدادی از مخالفان مسلح در می آید. نیروهای «اس ای اس» انگلیسی به این سفارت خانه حمله کرده و پس از کشتن تعدادی از این مهاجمین ، گروگان ها را به اصطلاح آزاد می کنند-1980


در اکتبر سال 1956، مردم مجارستان بر ضد نفوذ و اشغال این کشور به دست شوروی سابق ، قیام کرده و به خیابانها آمدند . مقاومت مسلحانه آغاز شد و در این انقلاب مردان، زنان، کارگران و حتا کودکان شرکت کردند. سرانجام ، روس ها با بکارگیری تانک ها خود «بوداپست»، پایتخت این کشور را به کنترل خود در آوردند و قیام سرکوب شد


کودکی مسلح در انقلاب 1956 مجارستان


سر یکی از رهبران کمونیستهای چینی در سال 1948 بوسیله ی نیروهای ناسیونالیست از تن جدا می شود و برای آنکه درس عبرتی برای سایرین گردد در روستای در نزدیکی شانگهای برای مدت زیادی به نمایش عامه گذاشته می شود


پل پات ، دیکتاتور و جنایتکار معروف کامبوج و رهبر گروهی موسوم به خمرهای سرخ، سر هزاران نفر از مخالفان خودش را از تن جدا کرد

/ 0 نظر / 15 بازدید