مراحل ساخت یک بی . ام. و سری 7

 

behind-scene-7series-2-500x368.jpg

 

 

behind-scene-7series-3-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-4-500x368.jpg

behind-scene-7series-5-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-6-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-7-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-12-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-15-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-16-500x368.jpg

 

 

 

behind-scene-7series-18-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-19-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-21-500x368.jpg

 

behind-scene-7series-24-500x368.jpg

همانطور که در تصاویر مشاهده کردید پروسه طراحی یک خودرو بی ام دبلیو کاریست که توسط چند تیم مختلف صورت میگیرد و برای این کار از خاک رس همچون سفال، ماشین را طراحی میکنند

/ 0 نظر / 21 بازدید